Про УМР

Українська Міжцерковна Рада (УМР) була створена у травні 2003 року з метою сприяння зближенню, взаємодії та єдності християнських церков.

УМР є колегіальним органом, до складу якого можуть входити об’єднання церков, християнські місії та впливові місцеві церкви. На сьогодні склад УМР становить 21 член. УМР також співпрацює з іншими об’єднаннями громадян, релігійними організаціями та церквами, як в Україні, так і за її межами

Діяльність УМР здійснюється на засадах і принципах добровільності, гласності, законності та рівноправності всіх її членів. У своїй діяльності УМР керується Біблією, Конституцією України, Статутом УМР та рішеннями засідань УМР.

УМР ставить перед собою такі завдання:

 • координація та співпраця між церквами, об’єднаннями та місіями;
 • благовістя народові цінності Християнської віри;
 • проведення широкої духовної та культурно-просвітницької діяльності;
 • сприяння поширенню українського та світового досвіду, діалогу і взаємопорозуміння у духовних сферах життя суспільства;
 • відстоювання принципів Біблійних заповідей у суспільстві;
 • пропагування взаємоповаги, терпеливості і братолюбства між людьми та християнськими конфесіями;
 • відродження, формування, розвиток, збереження та примноження християнських, етнічних, історичних, моральних, духовних та культурних цінностей в суспільстві;
 • захист та відстоювання інтересів Християнської церкви перед органами державної влади та перед суспільством;
 • сприяння впровадженню програм і проектів у культурній, соціальній, освітній, науковій, політичній та економічній сферах життя українського суспільства;
 • сприяння процесів державотворення, законодавчої ініціативи з питань регулювання державно-конфесійних відносин, благодійництва та соціального захисту.

З метою виконання вищезазначених завдань УМР:

 • організовує та проводить спільні молитви, семінари, конференції, євангелізації;
 • організовує та проводить культурно-масові, виховно-просвітницькі та соціально-благодійні заходи;
 • сприяє всебічному налагодженню та пропаганді співробітництва між представниками різних конфесій та етнічних спільнот, релігійними, культурними та громадськими діячами заради розвитку добросусідських відносин, винаходженню спільних інтересів, збігу думок, сторінок історії; бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації;
 • представляє інтереси своїх членів та релігійну ситуацію в Україні перед міжнародними організаціями;
 • проводить благодійні акції допомоги бідним та знедоленим;
 • бере участь у спільних проектах: місіонерських, євангелізаційних, навчальних тощо.

Керівництво.

Склад керівництва обирається голосуванням всіх учасників ради терміном на один рік.
На даний момент 2020-2021 рік до складу керівництва входять:

 • Головуючий Рудинець О.Р.
  єпископ Духовного Управління Християнських Церков «Царство Боже» в Україні.
 • Заступник головуючого Тищенко А.Г.
  старший єпископ Української християнської церкви “Нове покоління”.
 • Заступник головуючого Шипілов В.В.
  єпископ Української Асоціації церков “Блага Звістка”.
 • Секретар Міщенко А.М
  служитель Київської єврейської месіанської громади “КЄМО”.

Комітети.

 • Етико-богословська комісія – діючий головуючий Рудинець О.Р.
 • Комітет з питань благовістя та місіонерства – Тищенко Андрій Георгійович
 • Комітет з церковно-державних та міжконфесійних питань – Балюк Сергій Васильович
 • Комітет з питань освіти та науки – Решетінський Валерій Миколайович
 • Комітет з питань благодійності та соціального служіння – Демидович Олексій Олексійович
 • Комітет з питань месіанського служіння – Грисенко Борис Саулович
 • Комітет з питань капеланського служіння – Труфанов Валерій Ілліч
 • Комітет з питань молитовного служіння – Шидловський Сергій Васильович
 • Комітет з питань мас-медіа та громадської роботи – Кухарчук Руслан Володимирович
 • Комітет з питань культури та мистецтв – Шаповалов Костянтин Андрійович
 • Комітет з питань охорони здоров’я – Убогов Сергій Геннадійович
 • Комітет з питань підліткового служіння – Бабинець Юрій
 • Комітет з питань реабілітації нарко- та алкозалежних – Лоюк Дмитро
 • Комітет з питань підприємництва та зв’язків з громадськістю – Кругляк Михайло Суренович

Історія.

Українська Міжцерковна Рада (УМР) була створена у травні 2003 року з метою сприяння зближенню, взаємодії та єдності християнських церков.

УМР є колегіальним органом, до складу якого можуть входити об’єднання церков, християнські місії та впливові місцеві церкви. На сьогодні склад УМР становить 25 членів. УМР також співпрацює з іншими об’єднаннями громадян, релігійними організаціями та церквами, як в Україні, так і за її межами.

Першим координатором УМР був єпископ Володимир Гарбар. У 2008 році був затвердженний Статут та керівні органи УМР. Першим головуючим УМР був єпископ Пилип Савочка, а виконавчим секретарем – єпископ Сергій Балюк.

Scroll to top