Освіта і наука

Стратегічні завдання

 1. Спонукання членів церков до інтелектуального і професійного розвитку, набуття вищої освіти та науково-викладацької діяльності.
 2. Виявлення по церквах та об’єднання християн, працюючих у сфері освіти і науки.
 3. Підвищення рівня обізнаності служителів і членів церков з питань апологетики та креаціонізму.
 4. Навчання християн, працюючих у сфері освіти і науки, методам благовістя серед своїх колег.
 5. Просування християнських світоглядних ідей та морально-етичних принципів у сферу освіти і науки.
 6. Активізація духовно-просвітницької та науково-просвітницької роботи серед населення із залученням християн, працюючих у сфері освіти і науки.
 7. Налагодження діалогу та конструктивної дискусії між Церквою і наукою, між прихильниками теорії Творіння й теорії еволюції.
 8. Формування християнських пропозицій щодо реформування сфери освіти і науки в Україні.
 9. Сприяння розвитку духовної (богословської) освіти в Україні.

 

Тактичні завдання

 1. Створення християнських організацій, комітетів, консультативних рад та експертних груп, спрямованих на служіння у сфері освіти і науки.
 2. Видання та поширення апологетичної літератури.
 3. Проведення тематичних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів з різних аспектів освіти і науки.
 4. Створення просвітницьких радіо- і телепрограм, інтернет-ресурсів, документальних та художніх фільмів.
 5. Проведення просвітницьких лекцій і семінарів для населення.
 6. Поширення апологетичних знань серед членів церков шляхом навчання на тематичних семінарах та спеціальних навчальних програмах.
 7. Розробка підручників для загальноосвітніх шкіл, що базуються на християнських світоглядних позиціях.
 8. Участь християн у науково-практичних конференціях, що проводяться в світських закладах освіти і науки.
 9. Написання статей для наукових, фахових та масових видань (журналах, газетах та ін.).
 10. Духовна (пасторська, молитовна) підтримка християн, працюючих у сфері освіти і науки.
 11. Розробка проектів стандартів та нормативно-правових актів у сфері освіти і науки.
 12. Сприяння відкриттю акредитованих державою християнських навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за різними спеціальностями.

 

Поточні заходи і проекти

В рамках виконання вищезазначених завдань на даний час проходить набір студентів на Міжвузівську навчальну програму модульного типу під назвою «Факультет Апологетики християнства». Організатори навчання: Духовна Академія «Міжнародний центр християнського лідерства» (МЦХЛ), ГО «Інститут генезису життя та Всесвіту» (ІГЖВ), Комітет з питань освіти і науки Української Міжцерковної Ради (УМР).

Кожної другої суботи об 11.00 на базі ІГЖВ за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 20 проходять відкриті семінари богословської та науково-просвітницької тематики.

У травні 2016 року планується проведення V Міжнародної науково-практичної конференції «Світоглядні основи та наукові докази Розумного Задуму в генезі життя та Всесвіту».

Scroll to top